/ Docker Series 2018

Cài đặt Docker CE, docker-compose trên Ubuntu

Hiện tại, Docker phát hành khá nhiều phiên bản phục vụ cho nhiều loại hệ điều hành khác nhau. Tuy nhiên, trong series Docker này, anh em chỉ cần quan tâm tới phiên bản Community Edition (CE). Đây là phiên bản miễn phí và đã được bao gồm hầu hết các tính năng của Docker.

Nội dung

Giới thiệu

Để cài đặt được phiên bản chính thức mới nhất của Docker trên Ubuntu, các bạn cần làm theo hướng dẫn dưới đây.

Note: Các bạn có thể copy nội dung trực tiếp từ VIDEO bên trên nhé. Thế giới bây giờ có nhiều công cụ bá đạo lắm 😁

Copy text trực tiếp từ VIDEO

Chi tiết các bước

Mặc định trong danh bạ phần mềm của Ubuntu (aka. Ubuntu repository) đã có sẵn địa chỉ của 1 phiên bản Docker, tuy nhiên đây là phiên bản đã out of date. Các bạn không nên sử dụng phiên bản này. Trường hợp các bạn đã cài đặt nó, hãy sử dụng lệnh sau để xóa cài đặt này đi:
$ sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io

Chuẩn bị Ubuntu Repository

 1. Cập nhật thông tin mới nhất cho repository
  $ sudo apt-get update
 2. Cài đặt cho phép download files sử dụng HTTPS
  $ sudo apt-get -y install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
 3. Thêm GPG key của Docker, về cơ bản thì GPG key đảm bảo là bạn sẽ tải đúng phần mềm chính chủ của Docker
  $ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
 4. Bổ sung thông tin cài đặt Docker CE vào repository:
  $ sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

Cài đặt Docker CE

 1. Cập nhật lại thông tin mới nhất cho repository
  $ sudo apt-get update
 2. Sẵn sàng cài đặt docker-ce
  $ sudo apt-get install -y docker-ce
 3. Gõ lệnh sau để đảm bảo Docker có một số quyền như cần thiết khi tải docker image về. Sau khi chạy xong lệnh này, các bạn cần khởi động lại máy nhé.
  $ sudo usermod -a -G docker $USER
 4. Gõ lệnh sau để đảm bảo bạn đã cài đặt đúng phiên bản mới nhất tại thời điểm hiện tại.
  $ docker --version
  Kết quả
  Docker version 18.06.0-ce, build 0ffa825

Cài đặt Docker Compose

 1. Tải phiên bản docker-compose mới nhất về thư mục /usr/local/bin
  $ sudo curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.22.0/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m) -o /usr/local/bin/docker-compose
 2. Cấp execute permission cho file này, phải có bước này mới gọi được lệnh docker-compose:
  $ sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
 3. Gõ lệnh sau để đảm bảo bạn đã cài đặt đúng phiên bản mới nhất tại thời điểm hiện tại.
  $ docker-compose --version
  Kết quả
  docker-compose version 1.22.0, build f46880fe

Hello World, Docker!

Trong mỗi một khóa học làm quen một ngôn ngữ mới, anh em dev chúng ta luôn luôn nhập môn qua bài tập đầu tiên, viết chương trình hiển thị chuỗi ký tự "Hello World" ra màn hình. Docker cũng có một bài tập tương tự như vậy, trên màn hình Terminal, các bạn hãy gõ:

$ docker run hello-world

Kết quả hiện lên màn hình như sau nghĩa là bạn đã cài đặt thành công Docker.

Hello from Docker!
  
This message shows that your installation appears to be working correctly.

Đây là sơ đồ minh họa cơ chế hoạt động của lệnh khởi tạo Container vừa rồi. Đoạn mô tả có sử dụng khái niệm ContainerImage, đây là hai khái niệm mới và sẽ có các bài riêng về chủ đề này.

Sau khi các bạn cài đặt thành công, Docker sẽ tự động chạy ngầm một process gọi là Docker Deamon để sẵn sàng nghe các lệnh được gửi đến từ Docker Client, mà cụ thể ở đây là lệnh $ docker trên command line.

Đối với ví dụ $ docker run hello-world,

 1. Docker Client gửi một lệnh yêu cầu Docker Deamon khởi tạo ra một Container từ một Image có tên là hello-world
 2. Docker Deamon nhận lệnh từ Docker Client, tuy nhiên, do Image hello-world chưa được tải về máy, nên Docker Deamon gửi lệnh pull lên máy chủ hub.docker.com để tải Image này về.
 3. Máy chủ hub.docker.com gửi Image hello-world về Docker Deamon
 4. Docker Deamon khởi tạo Container từ Image vừa được tải về, thực thi những lệnh được định nghĩa sẵn trong Image hello-world và trả kết quả về để Docker Client hiển thị lên màn hình.

Tạo tài khoản trên Docker Hub

Một số bài thực hành liên quan tới Docker Image sẽ cần tới tài khoản Docker Hub. Các bạn hãy truy vập vào địa chỉ hub.docker.com để tạo một tài khoản. Các bạn cần đảm bảo đã click vào đường link xác nhận của Docker trong hòm mail nhé.

Tiếp tục, bạn cần login vào máy tính sử dụng Ubuntu Terminal. Tại màn hình Terminal, các bạn gõ lệnh:
$ docker login

Sau đó điền username và password như đã khai báo lúc tạo tài khoản. Các bạn nhận được thông báo sau nghĩa là đã đăng nhập thành công.
Login Succeeded

Kết

Hi vọng tất cả bạn đọc đã cài đặt thành công DockerDocker Compose trên máy tính của mình.

Trong bài viết tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ cách cài đặt container để chạy một project Laravel PHP đơn giản. Các bạn hãy like 👍 page Hung TUT hoặc đăng ký để nhận thông báo theo form bên dưới khi có bài viết mới. Cám ơn các bạn.

Cài đặt Docker CE, docker-compose trên Ubuntu
Share this

Subscribe to HungTUT.com