Copyright

Để tránh các tranh chấp hoặc hiểu lầm nếu bạn có ý định phát hành nội dung tại HungTUT.com lên các Website khác.

HungTUT.com có một số lưu ý sau:

  • Mọi hành động chia sẻ một phần hay toàn bộ bài viết từ HungTUT.com cần phải ghi rõ "Nguồn bài viết HungTUT.com"
  • Bạn không được phép sử dụng nội dung của HungTUT.com với mục đích thương mại.

Việc tuân thủ các lưu ý này như một cách tôn trọng công sức của HungTUT.com, đây là một nguồn động lực lớn giúp HungTUT.com tạo ra các bài viết chất lượng tới cộng đồng.

Cám ơn các bạn.

Subscribe to HungTUT.com